Cijferen met kommagetallen

Vermenigvuldigen

Optellen 

Aftrekken