PLANNING

Op deze pagina vinden jullie de planning van deze week terug. 

Deze is bedoeld voor kinderen die door een quarantaine niet naar school kunnen komen. 

Op bepaalde dagen is er een 'babbel-moment' via Praatbox voorzien.  Dan kan je de instructie van een les volgen, vragen stellen of een babbel doen met je juf en je klasgenoten.  Zorg dat je steeds op tijd aanwezig bent.  Uiteraard kan je vragen ook steeds mailen naar je juf.    

MAANDAG 14 februari 2022

Wiskunde: L99: Grootste gemeenschappelijke deler - ws. p. 39 (ook de driehoekjes) + V

Tip: Bekijk in je NNB nr. 34 voor meer informatie.

Taal: T7L4: Het pestactieplan - tb. p. 29 + ws. p. 39-43 oef. 2-3-4-7 + V 

Taal: T7L7: Lidwoorden, bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden - tb. p. 31-32 + ws. p. 50-53 (alle oef.) + V

PRAATBOX om 8u50 voor de instructie van wiskunde

DINSDAG 15 februari 2022

Wiskunde: L98: Bruto, netto, tarra - ws. p. 37-38 + V

Tip: Bekijk in je NNB nr. 71 voor meer informatie.

Frans: C10: Toneel oefenen - ws. p. 86-87-88 (met een groepje, online)

Spelling: Woordpakket 13 - ws. p. 39-40 + V

Taal: 15 min. lezen

PRAATBOX om 10u45 voor de instructie van wiskunde

PRAATBOX om 13u15 voor het toneel van Frans
 

 

WOENSDAG 16 februari 2022

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG --> geen taken vandaag ;-)

DONDERDAG 17 februari 2022

Wiskunde: L102: Herhaling sprong 8 (deel 1) - ws. p. 43-44-45 + V

Tip: Blader terug in je schrift of zoek op in je NNB als er iets niet meer duidelijk is.

Tip: Verbeter nauwkeurig. Veel fouten? Vraag extra uitleg!

Wiskunde: L112: Getallen tot 10 000 000 en negatieve getallen - ws. p. 61-62 (oef. 2 niet) + V

Taal: T7L6: Praten over mezelf - tb. p. 30 lezen + ws. p. 49 (na de babbel met de klasgenoten!) 

Taal: 15 min. lezen

PRAATBOX om 10u45 voor de les van taal



VRIJDAG 18 februari 2022

Wiskunde: L102: Herhaling sprong 8 (deel 2) - ws. p. 46-47-48 + V

Tip: Blader terug in je schrift of zoek op in je NNB als er iets niet meer duidelijk is.

Tip: Verbeter nauwkeurig. Veel fouten? Vraag extra uitleg!

Frans: C11: Dialoog lezen en woorden oefenen - ws. p. 89-90 + mond. oef. p. 90

Taal: Taken op Bingel (Wij doen in de klas het controledictee.)

Taal: 15 min. lezen

Extra: agenda voor volgende week inschrijven (komt in de loop van het weekend online - naast de knop van de praatbox)

PRAATBOX om 12u voor een babbeltje met de klas