top of page

Welkom in het vierde leerjaar! 

Op deze pagina vinden jullie een greep uit het ABC van het vierde leerjaar

A - Agenda 

TLT = Toets laten tekenen 

DLT + V = Dictee laten tekenen + verbeteren 

WP = Woordpakket

WB = Werkboek 

TB = Taalboek

P = Pagina 

R = rekenen

T = taal

Sp = spelling

WO = Wereldoriëntatie

T10 = Typ10

B - Bingel

- Logingegevens vooraan in agenda

- Huiswerk en vrijblijvend oefenen 

 

C - Contract

- Geleidelijk opgestart

- Zelfstandig werken & leren plannen

E - Evaluatie 

- Rekentoetsen onaangekondigd na een blok in 2 delen (G+B en MMR+MK)

- Dictee op woensdag

- Toetsenmap wordt meegegeven op vrijdag-> handtekenen & ook verbeteren

- Schrijven en spreken  

-> via doelen die kinderen vooraf weten

-> geen punten

- Rapport – 4 keer per jaar

- Oudercontact – 2 keer per jaar

- Kindercontact

- Je mag de oefeningen die niet gemaakt zijn zeker thuis maken. Doe dit in een andere kleur.  

G- Godsdienst 

Geen toetsen maar wel een evaluatie door de kinderen zelf. 

G- Gimme

Gelieve te controleren dat jullie gimme van L4 volgen

I- Ik-ben-klaarhoek 

- Vrije momenten werken aan gevarieerd materiaal 

J- Juf Jana, Juf Ellen en juf Lia (donderdag in 4a)

Wij hebben er alvast heel veel zin in! 

ellen.langendries@sgarchipel.be

jana.de.brouwer@sgarchipel.be

lia.nemeth@sgarchipel.be

K- Koekjes 

- De koekjes moeten in een doosje zitten.

- Geen papiertjes! 

- De bak met doosjes gaat mee naar de speelplaats. We hopen dat alle doosjes weer in de bak gestoken worden zodat ze niet verloren gaan. Schrijf zeker de naam van uw kind op het doosje. 

L- Lezen 

- Kwartierlezen: elke dag op een vast moment

- Klasbibliotheek 

- Bib van Bertem

- Boekbesprekingen

M- Muzische opvoeding  

-Koppelen aan W.O. , actualiteit,...

Muzenboek gaat met rapport mee naar huis 

- Verschillende domeinen

N- Juf Nancy  

- Differentiatiejuf in het derde en vierde leerjaar

O- Orde

- Bankcontrole

- Iedereen zorgt mee voor de orde in de klas 

   -> takenbord 

- Schrijven met potlood of blauwe balpen (bij fout met pen en lat doorstrepen)

- Pantoffels (na de herfstvakantie)

- Zakdoekjes

P- Planning

- Dagplanning hangen we 's morgens op.

Q- Qualitytime

Geen doel is te ver 

Als JE JE GOED VOELT

en plezier hebt in wat je doet!

R - Reken Maar !

Wat is nieuw?

- getallen tot 100 000

- kommagetallen & breuken

- hoofdrekenen en cijferen tot 100 000 en met kommagetallen

- schaal 

- ml & mm

- kloklezen tot op 1 minuut (analoog & digitaal)

- oppervlakte aanduiden en berekenen

- verschil tussen omtrek en oppervlakte

- m² is niet altijd een vierkant

- eigenschappen van zijden en hoeken van verschillende vlakke figuren 

- cirkel (middelpunt, straal,...) 

- …

- Niet alle oefeningen worden door iedereen gemaakt 

     -> differentiatie op niveau en tempo

- Leren opzoeken in rekenwijzer, bij elke les wordt de pagina genoteerd

- Thuis oefenen? -> niet gemaakte oefeningen in andere kleur

- Na elke sprong -> toets -> parate kennis

In de werkboeken kunnen verschillende codes voorkomen: 

  • Z.V. = zelf verbeterd 

  • K.W. = klassikaal werk

  • K.V. = klassikaal verbeterd 

In het werkboek kleuren de kinderen het spoor dat ze voor de les willen volgen. 

Paars = volledig zelfstandig, vragenmoment als de info brandt

Geel = Van elke opdracht maken we 1 oefening samen. Dan gaan ze alleen aan de slag

Blauw = Ze volgen het gele traject en werken dan nog verder samen met de juf. In het werkboek staat er dan meestal "juf". 

S - Sport

- 2 x per week turnen 

- Vanaf 21 december zwemmen op woensdag ( tot 29 maart)

T - Taal

Tijd voor taal accent

- Aandacht voor de verschillende vaardigheden (luisteren, lezen, schrijven & spreken)

- Reflecteren over taalgebruik

- Neem zeker een kijkje in de flappen van het werkboek => strategieën

- Spreekbeurten (met tekst – verkort- sleutelwoorden)

- Vrij schrijven 

Tijd voor taal accent - SPELLING

Dag 1: 

  • Overlopen van de regels en de woorden. 

  • Met fluostift de moeilijkheden aanduiden in de gegeven woorden.

  • HUISWERK: woordpakket rubriceren in de gegeven kolommen. 

 

Dag 3: 

  • Dictee

We leren werkwoorden correct schrijven in de tegenwoordige tijd

- 5 controledictees

T - Typ 10

- 10 weken na de kerstvakantie

- logingegevens in agenda

- huistaken

U - Uitstappen 

- Stadsklassen: 24 - 26 mei

- Leuke tips zijn steeds welkom! 

V - Verjaardag 

*Feestje in de klas* 

Geven jullie tijdig door wanneer je dit graag viert in de klas? 

W - W.O.

- Leerwerkboek 

- Projecten

-Verschillende werkvormen 

- Leren leren 

- Boeken meebrengen in het thema mag zeker! (Voorzie ze wel van de naam van uw kind.) 

- Toetsen leren met behulp van de groene kadertjes 

- Professor Curieuzeneus

Z - Ziek

- Blaadjes worden voor uw kind bewaard in een ziekjesmap

- Ziektebriefjes achteraan in de agenda 

- Grote toetsen worden ingehaald 

bottom of page