top of page

PLANNING

Op deze pagina vinden jullie de planning van deze week terug. 

Deze is bedoeld voor kinderen die door een quarantaine niet naar school kunnen komen. 

Op bepaalde dagen is er een 'babbel-moment' via Praatbox voorzien.  Dan kan je vragen stellen over de lessen en een babbel doen met je juf en je klasgenoten.  Zorg dat je steeds op tijd aanwezig bent.  Uiteraard kan je vragen ook steeds mailen naar je juf.    

 

       Extra magjes voor de hele week:

Wiskunde: - Les 37: herhalingsles afwerken + V.
 

Frans: - lezen in ws. op p. 10, 11, 23 en 29
           - invullen "portfolio" in ws. op p. 31 (kader bovenaan)
           - invullen "cultuur" in ws. op p. 31 (tekst onderaan)

 

Muzische: afwerken vriendschapsbandje + potlood-puzzels oplossen
 

Taal: lezen in zelfgekozen boek/ strip/ ...

       MAANDAG 17 oktober 2022

Wiskunde: - Les 29: ZRM: ws. p. 63 - 64: oef. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (geen driehoekjes): ook V.

                - les 33: breuken herstructureren: ws. p. 70 - 71: alle oef. (geen driehoekjes): ook V.
                   Gouden hint: Indien je de tweede rekenles vandaag niet helemaal gemaakt krijgt, is dat
                                        niet erg.  Je kan ze in de loop van de week ook verder afwerken.   

 

Frans: - C1 - C4: blauwe kaders: mondeling herhalen woorden (LLS, B)
           - maken in ws. p. 32: oef. 1 en 3 + p. 107: oef. 5 (Juf verbetert dit later...)
    

Taal: leeskwartier (tekst/ boek naar keuze)

Varia: toetsenmap TLT + V


PRAATBOX om 12u

 ​​​​​​

     DINSDAG 18 oktober 2022

Wiskunde: - Les 27: diagrammen en grafieken
                  ws. p. 58 - 60: ook V.:  
alles, behalve driehoekjes

Frans: - C1 - C4: blauwe kaders: ST woorden (LLS, D):
                           Maak voor de vier contacten telkens 3 kolommen in je LLS en vul ze in zoals
                           beschreven in LLS, D
    

Spelling: - woordpakket 6: ws. p. 15 + 16

Taal: leeskwartier (tekst/ boek naar keuze)

 

      WOENSDAG 19 oktober 2022

Wiskunde: - Les 31: tijdsduur berekenen
                   ws. p. 66 - 67: oef. 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8: ook V.
                   
Opgelet: Bij oef. 1 en 2: Gebruik een lat om de wijzers te tekenen.
                                 Bij oef. 5, 6 en 8: Duid het gevraagde aan met groen, de gegevens met blauw.  

Frans: C1 - C4: - werkwoorden "aller", "être" en "avoir" goed herhalen (in ws. op p. 14, 20 en 25)

                          - taak werkwoorden maken en nakijken met ws. p. 14, 20 en 25

Taal: -  tekst in taalboek op p. 37, 38 en 39 "Een schokkende natuurramp"

          ws. p. 45 oef. 1 maken (Verbeteren moet je niet, we bespreken deze oef. later in de klas.)  
 

       DONDERDAG 20 oktober 2022

Wiskunde: Les 32: Zich mentaal verplaatsen in de ruimte. 
                 
ws. p. 68 - 69: alle oef. (ook V.)
                 
Gouden hint: Bij oef. 4 mag je (lego-)blokjes gebruiken.

 

Frans: C1 - C4: - blauwe kaders: uitdrukkingen en structuren mondeling herhalen (LLS, D)

                        - luidop lezen teksten p. 6, 12, 18 en 24.
 

Spelling: LLS: oefenen voor dictee wp. 6 (LLS, G)
 

Taal: leeskwartier (tekst/ boek naar keuze)

PRAATBOX om 12u ​​​​​​

      VRIJDAG 21 oktober 2022

Wiskunde: Bundel hoofdrekenen: vermenigvuldigen en delen door 10, 100, 1000, enz...: ook V.

                Tip: Werk minstens één uur aan deze bundel.  Indien je meer kan, mag dat. 

               

Frans: C1 - C4: - gele kaders op p. 7, 14, 20, 25 en 26 GOED lezen en begrijpen (evt. ook de oef. die                               erbij zijn herhalen of opnieuw maken)           
                         - ws. p. 32 - 33: oef. 4
 + p. 33: oef. 6, 7 en 8 maken (Juf verbetert dit later...)
                            
Opgelet: Neem p. 32 en 33 uit je Franse map maandag zeker mee naar school of
                            geef het mee met je zus/ broer zodat je juf deze pagina's kan verbeteren.  

Taal: Thema 2, les 7: Het alfabet van A tot Z
         - ws. p. 43 - 44: oef. 1, 2 en 4 (kader onderaan niet...)

Extra: agenda voor volgende week inschrijven (kopie krijg je op vrijdag na school)

     


 

bottom of page