PLANNING

Op deze pagina vinden jullie de planning van deze week terug. 

Deze is bedoeld voor kinderen die door een quarantaine niet naar school kunnen komen. 

Op bepaalde dagen is er een 'babbel-moment' via Praatbox voorzien.  Dan kan je vragen stellen over de lessen en een babbel doen met je juf en je klasgenoten.  Zorg dat je steeds op tijd aanwezig bent.  Uiteraard kan je vragen ook steeds mailen naar je juf.    

 

       MAANDAG 17 januari 2022

          Wiskunde: - les 77: herhalen sprong 6;
                              Zie taken op Bingel. 
                              
Opgelet: Zorg dat je steeds een kladblad en iets om te schrijven bij de hand hebt.  

              

Spelling: Woordpakket 10: ws. p. 30 - 31 

Frans: C5 - C8: - Herhaal al de geleerde Franse werkwoorden (groene bladen)

                         - ws. p. 69 oef. 7 + p. 70 oef. 8 

DINSDAG 18 januari 2022

 

Wiskunde: - 80: de temperatuur;
                    ws. p. 6 - 7: alle oef. (geen driehoekjes) 

                    Bij oef. 2:  Leg je meetlat gelijk met de top van het te meten staafje.  Zo kan je de juiste temperatuur                                              nauwkeurig aflezen van de verticale as.  Schrijf op elke staaf de juiste temperatuur. 

                    Bij oef. 3 mag je een ZRM gebruiken.

                        Bij oef. 5: Werk met POTLOOD.  Zet eerst al de stippen.  Verbind deze daarna met een LAT. 
                        
Verbeter steeds je rekenlessen! 
                     De correctiesleutels vind je ook op deze pagina (paarse knoppen).

Spelling: Woordpakket 10 oefenen in LLS (2 kolommen)

Frans: C5 - C8: - Herhaal de woorden uit de blauwe kaders van van C5 en C6 (LLS, C)
                         - ws. p. 68 oef. 1 + p. 69 oef. 5 en 6

PRAATBOX

 

      WOENSDAG 19 januari 2022

Wiskunde: - L81: hoofdrekenen: herhalen van alle bewerkingen met natuurlijke getallen;
                   ws. p. 8 - 9: oef. 2, 3 en 4   

                   Bij oef. 4:  Duid eerst steeds de vraag aan met groen, daarna de nodige gegevens met blauw. 

Taal: taalboek B p. 12, 13 en 14 grondig lezen

Frans: C5 - C8: - Herhaal de woorden uit de blauwe kaders van C7 en C8 (LLS, C)
                         - ws. p. 68 oef. 3 + p. 69 oef. 4

      DONDERDAG 20 januari 2022

Wiskunde: - L86: hoofdrekenen: een natuurlijk getal delen door een kommagetal;
                   ws. p. 16 - 17: oef. 1, 2, 3, 4 en 6

                      Opgelet: Lees eerst goed de uitleg van Wiebel en fluoresceer deze.    
 

Frans: C5 - C8 - Herhaal de uitdrukkingen (blauwe kaders) van C5, C6, C7 en C8
                        - Lees grondig het gele kader 'futur proche' op p. 46, maak daarna op p. 70 oef. 9.

                

Taal: T6L4: Lidwoorden, bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden, ... 
                             - ws. B p. 12 t.e.m. 16; alle oef. (oef. 6c NIET); Maak een deel van deze                                                   oefeningen vandaag.  De rest doe je morgen... 

PRAATBOX       VRIJDAG 21 januari 2022

Wiskunde: - L88: hoofdrekenen met kommagetallen: alle bewerkingen; 

                   ws. p. 20 - 21 : oef. 2, 4, 5 en 6 (geen driehoekjes)
                   Opgelet: Denk aan de lift en de weegschaal!

                

Frans: C5 - C8: - Lees grondig het gele kader op p. 60, maak daarna op p. 70 oef. 10 en 11

                         - verbeter alle oefeningen op p. 68, 69 en 70

Taal: Vervolg taalles do. 20/1
         

Invullen agenda volgende week (Agenda wordt zaterdagvoormiddag op deze pagina vernieuwd.)