PLANNING

Op deze pagina vinden jullie de planning van deze week terug. 

Deze is bedoeld voor kinderen die door een quarantaine niet naar school kunnen komen. 

Op bepaalde dagen is er een 'babbel-moment' via Praatbox voorzien.  Dan kan je vragen stellen over de lessen en een babbel doen met je juf en je klasgenoten.  Zorg dat je steeds op tijd aanwezig bent.  Uiteraard kan je vragen ook steeds mailen naar je juf.    

 

       

     DINSDAG 29 maart 2022

Wiskunde: - Les 119: een breuk delen door een natuurlijk getal
                  ws. p. 76 - 77: ook V.:  
alles, behalve driehoekjes

Frans: - C9 - C12: blauwe kaders: mondeling herhalen woorden (LLS, B)
           - ws. p. 106: oef. 1 en 3 + p. 107: oef. 4, 5 en 6
    

Spelling: - oefenen op Bingel (ongeveer half uurtje)

 

      WOENSDAG 30 maart 2022

Wiskunde: - Les 121: omtrek en oppervlakte van onregelmatige veelhoeken en van niet-veelhoeken                       ws. p. 79 - 80: oef. 2, 3, 4 en 5: ook V.
                   
Gouden hint: Gebruik een touwtje om de omtrek te meten bij oef. 2, 3 en 5 

Frans: C9 - C12: - blauwe kaders: schriftelijk herhalen woorden (LLS, C)

                          - ws. p. 107: oef. 7, 8 en 9 

Taal: leeskwartier

       DONDERDAG 31 maart 2022

Wiskunde: Les 120: schaal: ws. p. 78 (alle oef., geen driehoekjes): ook V.

                Les 131: Lengte: herhaling: ws. D: p. 4-5: oef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9: ook V.

Frans: C9 - C12: - blauwe kaders: uitdrukkingen mondeling herhalen (LLS, D)
                          - ws. p. 108: oef. 10, 11, 12, 13 en 14 

Spelling: oefenen op Bingel (ongeveer half uurtje)

PRAATBOX om 12u ​​​​​​

      VRIJDAG 1 april 2022

Wiskunde: Les 128: p. 91 oef./  p. 92 oef. 3/ p. 93 oef. 1 en 2/  p. 95 oef. 2: ook V. 

                Les 145: oef. 3 + 4 (enkel eerste helft)

               

Frans: C9 - C12: - gele kaders herhalen en enkele oefeningen opnieuw maken

Taal: leeskwartier

Extra: agenda voor volgende week inschrijven (komt in de loop van het weekend online - naast de knop van de praatbox)

PRAATBOX om 12u